Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Program ZB NOB Velenje organiziranje, seznanjanje, umeščanje, obveščanje, varovanje...

Združenje ima svoj program dela, ki zajema zlasti:

 • skrb za veterane,
 • organizacijo spominskih in drugih prireditev,
 • varstvo kulturne dediščine narodnoosvobodilnega boja,
 • umeščanje spomenikov in drugih obeležij NOB v izobraževalne programe in turistične destinacije,
 • seznanjanje javnosti s pomenom in vrednotami NOB oziroma odporništva,
 • zavračanje zgodovinsko netočnih, zlonamernih interpretacij NOB ali povojnega socialističnega družbenega razvoja.

Napovednik programa dela za leto 2018

JAVNE PROSLAVE

FEBRUAR

23. 02. 2018
Pohod XIV. divizije - pri spomeniku v Paki pri Velenju 
Organizator je OZB NOB Velenje in KO ZB Šalek Gorica Paka

23. 02. 2018
Prihod XIV. divizije - pri spominski plošči na osnovni šoli v Cirkovcah 
Organizator je OZB NOB Velenje in KO ZB Škale

24. 02. 2018
Preboj XIV. divizije - pri spomeniku v Osreških pečeh
Organizator je OZB NOB Velenje in KO ZB Ravne

24. 02. 2018
Boj XIV. divizije in smrt K. D. Kajuha - pri spomeniku v Zavodnjah
Organizator je OZB NOB Velenje in Mladi forum Socialnih demokratov

Tradic. streljanje na glinaste golobe za pokal XIV. div. na Kozjaku
Organizator je OZB NOB Velenje in Lovska družina Velenje

APRIL

Večer ob kresu in partizanskih pesmih - ob Šoštanjskem jezeru
Organizator je OZB NOB Velenje in KO ZB Šoštanj

Proslava ob Dnevu upora proti okupatorju
Organizator je MO Velenje in ZB NOB Velenje

MAJ

Osrednja proslava ob 73. obletnici podpisa pogodbe o kapitulaciji fašizma za jugovzhodno Evropo - pri spominski sobi v Topolšici
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Topolšica

09. 05. 2018
Proslava ob osvoboditvi države izpod fašizma v 2. Svetovni vojni in Dnevu Evrope – koncert Lare JANKOVIČ
Organizator MO Velenje in ZB NOB Velenje

Proslava pri spomeniku padlih partizanov – Petelinjek pri Vinski gori
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Vinska gora

JUNIJ

Pohod ob spominskih obeležjih in družabno srečanje borcev in simpatizerjev NOB pri Domu krajanov v Kavčah – obuditev Kurirčkove pošte
Organizator je KO ZB Podkraj-Kavče in ZB NOB Velenje

25. 06. 2018
Proslava v spomin padlim borcem - Skorno nad Šoštanjem
Organizator je KO ZB Skorno Florjan in ZB NOB Velenje

30. 06. 2018
Proslava v spomin na ustanovitev Šaleške čete –Podgorje pri Šoštanju
Organizatorji so ZB NOB Velenje in KO ZB Šoštanj

AVGUST

25. 08. 2018
Tradicionalno »Srečanje borcev, planincev, brigadirjev in veteranskih organizacij na Graški Gori – gori jurišev
Organizator je ZB NOB Velenje

OKTOBER

30. 10. 2018
Spominska svečanost in srečanje sorodnikov padlih partizanov pri spominski plošči – Skorno nad Šmartnim ob Paki.
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Šmartno ob Paki

KOMEMORACIJE OB 1. NOVEMBRU

Vse komemoracije izvede območno ZB NOB Velenje skupaj s tistimi KO ZB kjer spominske svečanosti potekajo, razen pri osrednji žalni slovesnosti, kjer pa sodelujemo z Mestno občino Velenje. Za vse grobove in spominska obeležja skupaj nabavimo sveče in cvetje, grobove in obeležja pa KO ZB predhodno uredijo. Žalne slovesnosti potekajo od 25. 10. do 1. 11. 2017, na vseh pa sodelujejo otroci iz osnovnih šol.

 1. Pokopališče v Šmartnem pri Velenju - pri spomeniku padlih borcev ;
 2. Zdraviliški park v Topolšici - pri spominski plošči pri spominski sobi ;
 3. Staro Velenje   - pri spomeniku talcev ;
 4. V Šembricu pri Velenju – pri spomeniku padlih borcev VDV brigade ;
 5. V Paki pri Velenju   - pri spomeniku padlega partizana Blagotinška ;
 6. Bevče - pri spomeniku padlim v 2. svetovni vojni ;
 7. V Pesju pri domu krajanov  - pri spomeniku padlim partizanom ;
 8. V Vinski gori   - pri centralnem spomeniku žrtev fašizma ;
 9. V Škalah  - pri spomeniku pri osnovni šoli ;
 10. Šentilj pri Velenju -  pri spomeniku pri domu krajanov ;
 11. Plešivec pri Velenju - pri partizanskem spomeniku na pokopališču;
 12. V Kavčah pri Velenju  - pri spominski plošči za padle v NOB pri domu krajanov ;
 13. V Šoštanju  - pred centralnim spomenikom padlih borcev v NOB na Trgu svobode;
 14. V Ravnah pri Šoštanju – pri spomeniku pri Ploštajnerju v spodnjih Ravnah ;
 15. V Šmartnem ob Paki – pri centralnem spomeniku padlih borcev;
 16. Velenje – na Titovem trgu pri spomeniku »Onemele puške«. To je osrednja slovesnost, ki je posvečena vsem 668 padlim borcem in drugim žrtvam fašizma v Šaleški dolini. 

Na območju združenja imamo 34 spomenikov, 23 grobov in grobišč, 46 spominskih plošč in 1 kenotaf, skupaj torej 103 spominska obeležja.

V letu 2018 predvidevamo:

 1. Obnovitev črk in zvezde na spomeniku v Šentilju
 2. Popravilo ene številke na obeležju na Jakcu
 3. Ureditev okolice spominskega obeležja na Paškem Kozjaku

PREDVIDENE MEDNARODNE DEJAVNOSTI 

 1. ZB NOB Velenje aktivno sodeluje pri izvedbi nekateri proslav na Avstrijskem koroškem z Zvezo Koroških partizanov (Komelj, Železna Kapla) 
 2. Komisija za internirance, taboriščnike in ukradene otroke se že vsa povojna leta udeležuje in sodeluje pri organizaciji spominske slovesnosti oz. proslave v taborišču Mauthausen v Avstriji.
 3. Prav tako se udeležijo in organizirajo žalno slovesnost na pokopališču v Gradcu in pri Peršmanu v Avstriji v spomin na naše žrtve fašizma.
 4. ZB NOB Velenje je tudi aktivni udeleženec vsakoletnega Igmanskega marša v BiH in Srečanja borcev in mladine v Kumrovcu na Hrvaškem ob 25. Maju, rojstnem dnevu maršala Josipa Broza Tita

POSEBNI PROJEKTI

 1. Priprava in izdajanje lastnega glasila »Šaleški upornik« trikrat letno v nakladi 1300 izvodov. Glasilo je namenjeno obveščanju članstva in drugih za ZB NOB pomembnih oseb o našem delu, o raznih zgodovinskih dogodkih in o umrlih članih ZB.
 2. Izdaja publikacije Spomini Janka Ulriha (ob obletnici ustanovitve 1. Šaleške čete)
 3. Otvoritev obnovljene okolice spomenika Josipu Brozu Titu na Titovem trgu

OSTALE AKTIVNOSTI

 1. Priprava in izvedba programsko - volilnih skupščin (konferenc) KO ZB za vrednote NOB Velenje 
 2. Priprava in izvedba programsko - volilne skupščine ZB za vrednote NOB Velenje 
 3. Sodelovanje z ostalimi veteranskimi društvi in združenji

Izvršni odbor ZB NOB Velenje

ZB NOB Velenje
Kopališka cesta 3
3320 Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
ČLAN
Včlani se v ZB NOB Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!

ZB NOB Velenje
Krajevne organizacije
Podrobneje
Obeležja ZB NOB Velenje
Spominska obeležja
Podrobneje
Napovednik dogodkov ZB NOB Velenje
Napovednik dogodkov
Podrobneje
Novice ZB NOB Velenje
Novice in objave
Podrobneje