Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Program ZB NOB Velenje organiziranje, seznanjanje, umeščanje, obveščanje, varovanje...

Združenje ima svoj program dela, ki zajema zlasti:

  • skrb za veterane,
  • organizacijo spominskih in drugih prireditev,
  • varstvo kulturne dediščine narodnoosvobodilnega boja,
  • umeščanje spomenikov in drugih obeležij NOB v izobraževalne programe in turistične destinacije,
  • seznanjanje javnosti s pomenom in vrednotami NOB oziroma odporništva,
  • zavračanje zgodovinsko netočnih, zlonamernih interpretacij NOB ali povojnega socialističnega družbenega razvoja.
Predlog 

Plan aktivnosti ZB NOB Velenje v prvem tromesečju 2021

Spominske slovesnosti ob 72. letnici prihoda XIV. divizije na Štajersko
Zaradi razmer ob razglašeni epidemiji korona virusa in prepovedi druženja več ljudi na enem mestu predlagamo, da se spominske slovesnosti v Paki, Cirkovcah, Osreških pečeh in pri Žlebniku spomnimo in poklonimo samo s položitvijo vencev delegacij, katere sestavljajo predsedniki in praporščaki posameznih KO ZB in vodstva združenja (kdo bo navzoč v imenu vodstva bo dogovorjeno kasneje glede na epidemiološke razmere).
Dan in uro polaganja vencev dogovorijo sekretarka združenja Marjana KOREN in predsedniki KO.

Predlogi za priznanje Najboljša KO ZZB NOB Slovenije
Kljub lanskoletni manjši aktivnosti delovanja našega združenja zbiramo predloge za najboljšo KO ZZB NOB Slovenije. Lanskoletne prijava KO ZB NOB Levi breg je prišla prepozno na glavni odbor ZZB, zato smo letos pohiteli z evidentiranjem. Naprošamo predsednike KO, da pripravijo utemeljene predloge če mislijo, da je njihova KO v lanskem letu kakor koli izstopala s svojim delom in akcijami s krajšo obrazložitvijo (katere akcije so izpeljali, koliko novih članov so pridobili, številčnost organizacije...)

Predlogi za priznanja ZB NOB Velenje in ZZB NOB Slovenija
V upanju, da bomo letos uspeli izpeljati redno letno skupščino fizično z udeležbo delegatov, pristopamo tudi k evidentiranju za priznanja ZB NOB Velenje in ZZB NOB Slovenije. Predlagamo, da vsaka KO v svoji sredini poišče enega člana ali članico, ki že vrsto let aktivno deluje v naši organizaciji. V KO, ki ste izredno aktivne (mislim da vsi veste, katere KO so to), lahko predlagate dva člana ali članici. Za podane predloge je potrebno pripraviti kratko obrazložitev (koliko časa je član združenja, na katerem področju je najbolj aktiven in je njegovo delo najbolj opazno). Priznanja bo pripravil Alojz HUDARIN, tako kot pred leti.
Za priznanja ZZB NOB Slovenije predlagamo, da pripravi predloge z obrazložitvijo ožje vodstvo združenja in le tega predloži IO v razpravo in potrditev.

Primopredaja predsedovanja ZB NOB Velenje
Decembra je na izrednih nadomestnih volitvah naše združenje dobilo novo predsednico, to je Andrejo KATIČ. V mesecu januarju tako potekajo vse aktivnosti na UE, banki in še kje, da se predsednica registrira kot zakonit zastopnik našega združenja. Ravno tako pa poteka primopredaja dela med dosedanjim podpredsednikom z vsemi pooblastili predsednika Srečka MEHA in novo predsednico Andrejo KATIČ.
Sekretarka združenja Marjana KOREN pripravlja vso potrebno dokumentacijo (popis OS, pogodbe, finančno poročilo...), ki je za to potrebna, pri vsem tem pa sodeluje tudi predsednik NO ZB NOB Velenje Jože MELANŠEK.

ZB NOB Velenje
Kopališka cesta 3
3320 Velenje
+386 (0)51 649 167
ČLAN
Včlani se v ZB NOB Velenje
Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!

ZB NOB Velenje
Krajevne organizacije
Podrobneje
Obeležja ZB NOB Velenje
Spominska obeležja
Podrobneje
Napovednik dogodkov ZB NOB Velenje
Napovednik dogodkov
Podrobneje
Novice ZB NOB Velenje
Novice in objave
Podrobneje