Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Program ZB NOB Velenje organiziranje, seznanjanje, umeščanje, obveščanje, varovanje...

Združenje ima svoj program dela, ki zajema zlasti:

  • skrb za veterane,
  • organizacijo spominskih in drugih prireditev,
  • varstvo kulturne dediščine narodnoosvobodilnega boja,
  • umeščanje spomenikov in drugih obeležij NOB v izobraževalne programe in turistične destinacije,
  • seznanjanje javnosti s pomenom in vrednotami NOB oziroma odporništva,
  • zavračanje zgodovinsko netočnih, zlonamernih interpretacij NOB ali povojnega socialističnega družbenega razvoja.

Napovednik programa dela za leto 2018

JAVNE PROSLAVE

FEBRUAR      
22.02.2019
Pohod XIV. divizije     -  pri spomeniku v Paki pri Velenju                   
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Šalek Gorica Paka                  

22.02.2019
Prihod XIV. divizije  - pri spominski plošči na osnovni šoli v Cirkovcah                                                          
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Škale                      

23.02.2019
Preboj XIV. divizije   -  pri spomeniku v Osreških pečeh
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Ravne                     

23.02.2019
Boj XIV. divizije  in smrt K. D. Kajuha  -  pri spomeniku v Zavodnjah 
Organizator je ZB NOB Velenje in Mladi forum Socialnih demokratov    

Tradic. streljanje na glinaste golobe za pokal XIV. div. na Kozjaku                                                   
Organizator je ZB NOB Velenje in Lovska družina Velenje   

APRIL
Večer ob kresu in partizanskih pesmih  - ob Šoštanjskem jezeru              
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Šoštanj

Proslava ob Dnevu upora proti okupatorju  
Organizator je MO Velenje in ZB NOB Velenje 

27.4.2019 
Pohod po poteh spominov in tovarištva s proslavo pri Domu krajanov v Kavčah – obuditev Kurirčkove pošte       
Organizator je KO ZB Podkraj-Kavče in ZB NOB Velenje                  

MAJ 
11.05.2019 
Osrednja proslava ob 74. obletnici podpisa pogodbe o kapitulaciji fašizma za jugovzhodno Evropo - pri spominski sobi v Topolšici       Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Topolšica                             

09.05.2019
Proslava ob osvoboditvi države izpod fašizma v 2. Svetovni vojni in Dnevu Evrope  – Nosil bom rdečo zvezdo
Organizator MO Velenje in ZB NOB Velenje                                              

01.6.2019
Proslava pri spomeniku padlih partizanov – Petelinjek pri Vinski gori
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Vinska gora                         

JUNIJ             
25.06.2019
Proslava v spomin padlim borcem  - Skorno nad Šoštanjem       -         
Organizator je KO ZB Skorno Florjan in  ZB NOB Velenje                   

29.06.2019
Proslava v spomin na ustanovitev Šaleške čete –Podgorje pri Šoštanju
Organizatorji so ZB NOB Velenje in KO ZB Šoštanj                                     

AVGUST
31.08.2019
Tradicionalno »Srečanje borcev, planincev, brigadirjev in veteranskih organizacij na Graški Gori – gori jurišev                       Organizator je ZB NOB Velenje                                                            

OKTOBER
31.10.2019
Spominska svečanost in srečanje sorodnikov padlih partizanov pri spominski plošči – Skorno nad Šmartnim ob Paki –                        
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Šmartno ob Paki           


KOMEMORACIJE OB 1. NOVEMBRU

Vse komemoracije izvede območno ZB NOB Velenje skupaj s tistimi KO ZB kjer spominske svečanosti potekajo, razen pri osrednji žalni slovesnosti, kjer pa sodelujemo z Mestno občino Velenje. Za vse grobove in spominska obeležja skupaj nabavimo sveče in cvetje, grobove in obeležja pa KO ZB predhodno uredijo. Žalne slovesnosti potekajo od 25. 10. do 1. 11. 2019, na vseh pa sodelujejo otroci iz osnovnih šol.

01.        Pokopališče v Šmartnem pri Velenju - pri spomeniku padlih borcev 
02.        Zdraviliški park v Topolšici   - pri spominski plošči pri spominski sobi 
03.        Staro Velenje   - pri spomeniku talcev 
04.        V Šembricu pri Velenju – pri spomeniku padlih borcev VDV brigade 
05.        V Paki pri Velenju   - pri spomeniku padlega partizana Blagotinška 
06.        Bevče - pri spomeniku padlim v 2. svetovni vojni
07.        V Pesju pri domu krajanov  - pri spomeniku padlim partizanom 
08.        V Vinski gori   - pri centralnem spomeniku žrtev fašizma 
09.        V Škalah  - pri spomeniku pri osnovni šoli 
10.        Šentilj pri Velenju   -  pri spomeniku pri domu krajanov 
11.        Plešivec pri Velenju   - pri partizanskem spomeniku na pokopališču 
12.        Kavče pri Velenju  - pri spominski plošči za padle v NOB pri domu krajanov 
13.        Šoštanj - pri centralnim spomenikom padlih borcev v NOB na Trgu svobode 
14.        V Ravnah pri Šoštanju – pri spomeniku pri Ploštajnerju v spodnjih Ravnah 
15.        V Šmartnem ob Paki – pri centralnem spomeniku padlih borcev   
16.        Velenje – na Titovem trgu pri spomeniku »Onemele puške«. To je osrednja slovesnost. , ki je posvečena vsem 668 padlim borcem in drugim žrtvam fašizma v  Šaleški dolini. 

Na območju združenja imamo 34 spomenikov, 23 grobov in grobišč, 46 spominskih plošč in 1 kenotaf, skupaj torej 103 spominska obeležja. 

V letu 2019 predvidevamo:
1.    Obnovitev črk in okolice na spomeniku padlemu partizanu Martinšku v Pesju
2.    Novo zasaditev gredic v Pesju
3.    Ureditev gredic in okolice vseh spomenikov vsaj dvakrat letno.

PREDVIDENE MEDNARODNE DEJAVNOSTI 

1.    ZB NOB Velenje aktivno sodeluje pri izvedbi nekateri proslav na Avstrijskem koroškem z Zvezo Koroških partizanov (Komelj, Železna Kapla……)
2.    Komisija za internirance, taboriščnike in ukradene otroke se že vsa povojna leta udeležuje in sodeluje pri organizaciji spominske slovesnosti oz. proslave v taborišču Mauthausen v Avstriji . 
3.    Prav tako se udeležijo in organizirajo žalno slovesnost na pokopališču v Gradcu in pri Peršmanu v Avstriji v spomin na naše žrtve fašizma.
4.    ZB NOB Velenje je tudi aktivni udeleženec vsakoletnega Igmanskega marša v BiH in Srečanja borcev in mladine v Kumrovcu na Hrvaškem ob 25. maju, rojstnem dnevu maršala Josipa BROZA TITA

POSEBNI PROJEKTI

1.    Priprava in izdajanje lastnega glasila »Šaleški upornik« trikrat letno v nakladi 1000 izvodov. Glasilo je namenjeno obveščanju članstva in drugih za ZB NOB pomembnih oseb o našem delu, o raznih zgodovinskih dogodkih in o umrlih članih ZB.
2.    Izdaja publikacije Spomini Janka ULRIHA ( ob obletnici ustanovitve 1. Šaleške čete )

OSTALE AKTIVNOSTI

1.    Priprava in izvedba programskih skupščin ( konferenc ) KO ZB za vrednote NOB Velenje
2.    Priprava in izvedba programske skupščine ZB za vrednote NOB Velenje 11. 6. 2019
3.    Sodelovanje z ostalimi veteranskimi društvi in združenji


ZB NOB VELENJE                                 ZB NOB VELENJE
Sekretarka                                             Predsednik
Marjana Koren                                      Bojan Kontič

ZB NOB Velenje
Kopališka cesta 3
3320 Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
ČLAN
Včlani se v ZB NOB Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!

ZB NOB Velenje
Krajevne organizacije
Podrobneje
Obeležja ZB NOB Velenje
Spominska obeležja
Podrobneje
Napovednik dogodkov ZB NOB Velenje
Napovednik dogodkov
Podrobneje
Novice ZB NOB Velenje
Novice in objave
Podrobneje