Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Vodstvo ZB za vrednote NOB Velenje Člani vodstva ZB za vrednote NOB Velenje

zbnob_velenjeZdruženje borcev za vrednote NOB Velenje
Kopališka cesta 3, 3320 Velenje, Slovenija

ZB NOB Velenje deluje po krajevnem načelu na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. Temeljna oblika delovanja članov združenja so Krajevne organizacije ZB NOB Velenje na območju občine, ene ali več krajevnih skupnosti, naselja ali njegovih predelov.

predsedstvo

IZVRŠNI ODBOR ZB NOB VELENJE 

BOJAN KONTIČ, predsednik Koroška 33/a, 3320 Velenje
041 707-523
FRANC ŽERDIN, podpredsednik Kersnikova 37, 3320  Velenje 041 644-366
BOJAN VOH, podpredsednik Šlandrova 1, 3320  Velenje 03 587-49-57, 031 298-528
MARJANA KOREN, sekretarka
Goriška 57, 3320 Velenje
031 487-025, 051 659-933
FADIL KRUPIČ Šaleška 20/b, 3320 Velenje 040 212-378
IVAN JOVAN
Podkraj 23/b pri Šentilju, Velenje 03 588-87-56, 041 871-387
VLADO VRBIČ
Goriška 60, 3320 Velenje 041 646-751
LUDVIK HRIBAR 
Uriskova 25, 3320 Velenje 03 586-59-72,  041 713-491
ANTON BRLOŽNIK Florjan 187, 3325 Šoštanj 03 588-12-18, 041 776-291
KARL DRAGO SEME Gregorčičeva 20, 3320 Velenje 041 222-630
VALENTIN STAKNE Paška vas 27, 3327 Šmartno ob Paki 03 588-51-64
ANDREJA KATIČ 
Šalek 66/h, 3320 Velenje 041 786-170
SREČKO MEH
Cesta IV/13, 3320 Velenje
041 670-858
SLAVKO HUDARIN
Kardeljev trg 1, 3320 Velenje
041 694-453
IVO STROPNIK
Cesta talcev 18/a, 3320 Velenje
041 623-740
LOJZKA RIHTARŠIČ
Prešernova 14, 3320 Velenje
031 375-062
VOJKO REŽEN
Koroška c. 18/a, 3325 Šoštanj
041 368-759
DRAGICA POVH
Šalek 86, 3320 Velenje
041 398-193
IVAN TOPLIŠEK Ravne 48/C, 3325 Šoštanj 051 751-975
JOŽE DRAČKO
Goriška 38, 3320 Velenje
041 896-761
BOŽIDAR DELČNJAK
Hrastovec 1/a, 3320 Velenje
 041 620-037

NADZORNI  ODBOR  ZB NOB VELENJE

JOŽE MELANŠEK Prešernova 9/b, 3320 Velenje
03 586-98-17, 041 578-557
FRANC BLATNIK Stanetova c. 47, 3320 Velenje 041 618-117
METKA GRABNER Kavče 42/f , 3320 Velenje 041 448-727

Krajevne organizacije in vodstvo

V Združenje borcev za vrednote NOB Velenje je povezanih 20 Krajevnih organizacij, ki dejansko delujejo v celotnem področju Mestne občine Velenje . Sestava članstva je zelo pestra, saj je v sedanji strukturi že več kot polovica članov, ki niso bili neposredni udeleženci NOB. Poleg tega pa se v našo organizacijo lahko vključi vsakdo, ki ima pozitiven odnos do vrednot, za katere so se bojevali in jih tudi uresničili partizani, kot sestavni del zmagovitih zavezniških sil.

Naša organizacija ni strankarsko opredeljena zato vanjo vstopajo ljudje, ne glede na svetovno nazorsko opredelitev, veroizpoved, raso, spol in druge kriterije, ki v družbi na takšnih osnovah prepogosto razdvajajo ljudi.

VEČ o Krajevnih organizacijah v MO Velenje
ZB NOB Velenje
Kopališka cesta 3
3320 Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
ČLAN
Včlani se v ZB NOB Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!

ZB NOB Velenje
Krajevne organizacije
Podrobneje
Obeležja ZB NOB Velenje
Spominska obeležja
Podrobneje
Napovednik dogodkov ZB NOB Velenje
Napovednik dogodkov
Podrobneje
Novice ZB NOB Velenje
Novice in objave
Podrobneje