Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Spomeniška obeležja NOB v MO Velenje spominske plošče, spomeniki, kipi, grobovi

Spominska obeležja / Grobovi

Družinski grob padlega borca domačina Karla Miklavžine

Družinski grob padlega borca NOB Avgusta Župevca

Družinsko grobišče petim padlim borcem NOB

Grob Karla Destovnika - Kajuha

Grob Ludvika Blagotinška, kurir NOB

Grob na pokopališču v Gorenju padlemu borcu Merviču in tovarišem Šmartno ob Paki,

Grob neznanega partizanskega borca

Grob neznanemu padlemu borcu XIV. Udarne divizije

Grob padlega komisarja bataljona Šercerjeve brigade Vilijema Višnarja

Grob partizanskega kurirja Antona Novaka

Grob trem padlim borcem NOB: Mader, Martinšek, Stropnik

Grob v spomin na tri borce Udarne XIV. Divizije, ki so padli na območju Pristave

Grobišče 19 padlim borcem Šercerjeve brigade

Grobišče petih neznanih borcev VDV brigade

Grobišče talcem, ki so jih Nemci ustrelili 1944 leta

Grobišče v spomin 21. padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja

Grobišče v spomin 26 borcem XIV. Divizije

Grobišče v spomin na padle borce XIV. Divizije v Osreški pečeh Ravne Šoštanj

Grobišče v spomin na tri padle borce Tomšičeve brigade

Grobnica 143. padlim borcem XIV. divizije

Grobnica spomenik pri Roglu postavljena v spomin padlim borcem Šercerjeve brigade

Spomenik v spomin na dva padla borca 3.VDV brigade


Pripravil in uredil vodja projekta: Alojz Slavko Hudarin. Izhodišča pripravil: Predsednik spomeniške komisije (arhiv ZB NOB Velenje): Fadil KRUPIĆ - Beli. Pri terenskem delu so sodelovali naslednji člani KO ZB NOB Velenje: Forštner Srečko – KO KS Staro Velenje, Alojz Slavko Hudarin - KO KS Levi breg, Branko Smagaj – KO KS Šalek – Gorica, Metka Grabner – KO KS Kavče – Podkraj, Janja Rednjak – KO KS Vinska gora, Branko Rednak – KO KS Škale, Barbara Mastnak – KO KS Pesje, Jože Aristovnik – KO KS Šmartno ov Paki, Branko Sevčnikar – KO KS Topolšica, Vojko Režen – KO KS Šoštanj, Janko Zacirkovnik – KO ZB Šoštanj, Marija Kuhar – KO ZB Šentilj, Janko Zavolovšek.