Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Spomeniška obeležja NOB v MO Velenje spominske plošče, spomeniki, kipi, grobovi

Spominska obeležja / Spomeniki

Doprsni kip bratov Mravljakov

Doprsni kip španskemu borcu in narodnemu heroju Mihi Pintarju – Toledi

Spomenik bojem XIV. divizije na Paškem Kozjaku

Spomenik maršala Josipa Broza Tita

Spomenik NOB Nošenje ranjencev na Graški Gori

Spomenik Onemele puške

Spomenik padlemu borcu Ediju Martinšku

Spomenik padlim gasilcem Velenja

Spomenik padlim iz Škal

Spomenik padlim v Vinski Gori

Spomenik petim padlim borcem 3. VDV brigade

Spomenik prvoborcu Otu Maderju in borcu Ivanu Mravljaku

Spomenik prvoborcu Pohorskega bataljona in narodnemu heroju Alfonzu – Iztoku Šarhu

Spomenik revolucionarju Edvardu Kardelju

Spomenik v spomin 25 talcev ustreljenih leta 1944

Spomenik v spomin na 20 padlih borcev NOB v Vinski Gori

Spomenik v spomin na Okrožno konferenco SKOJ-a 1939. leta

Spomenik v spomin na skupne boje jugoslovanskih in italijanskih partizanov

Spomenik v spomin na težke boje XIV. Udarne divizije

Spomenik v spomin na ustanovitev I. Štajerskega bataljona

Spomeniški kompleks žrtvam fašizma iz Pesja

Spomeniško obeležje Mihe Pintarja - Toleda