Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Spomeniška obeležja NOB v MO Velenje spominske plošče, spomeniki, kipi, grobovi (STRAN V IZDELAVI)

Spominska obeležja / Spomeniki

Doprsni kip španskemu borcu in narodnemu heroju Mihi Pintarju – Toledi

Kip Božo Mravljak Bombi

Kip Dušan Mravljak Mrož

NOB spomenik trem padlim Tomšičeve brigade

Spomenik bojem 14. divizije

Spomenik bojem XIV divizije na Paškem Kozjaku

Spomenik maršala Josipa Broza Tita

Spomenik Martinšek

Spomenik NOB Nošenje ranjencev

Spomenik Onemele puške

Spomenik padlim gasilcem Velenja

Spomenik padlim iz Škal

Spomenik padlim v Vinski Gori

Spomenik prvoborcu Pohorskega bataljona in narodnemu heroju Alfonzu – Iztoku Šarhu

Spomenik revolucionarju Edvardu Kardelju

Spomenik v spomin na skupne boje jugoslovanskih in italijanskih partizanov

Spomeniški kompleks žrtvam fašizma iz Pesja

pridruzise