Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Spomeniška obeležja NOB v MO Velenje spominske plošče, spomeniki, kipi, grobovi

Spominska obeležja / Spomeniki

Centralni spomenik postavljen v spomin na 141 padli borcev in žrtev fašističnega nasilja, Šmartno ob

Plemenica v spomin na 1. partizanski napad na Šoštanj

Spomenik 249 padlim borcem in žrtvam fašizma, Šoštanj

Spomenik bojem XIV. divizije na Paškem Kozjaku

Spomenik desetim talcem v Metlečah v Šoštanju

Spomenik maršala Josipa Broza Tita

Spomenik na pokopališču v Šmartnem ob Paki v spomin na žrtve druge svetovne vojne.

Spomenik NOB Nošenje ranjencev na Graški Gori

Spomenik Onemele puške

Spomenik padlemu borcu Ediju Martinšku

Spomenik padlemu tovarišu Stanetu Ilcu – Krištofu

Spomenik padlim borcem II. SNOB Šercerjeve brigade

Spomenik padlim gasilcem Velenja

Spomenik padlim iz Škal

Spomenik pesniku in narodnemu heroju Karlu Destovniku – Kajuhu

Spomenik petim padlim borcem 3. VDV brigade

Spomenik pri cerkvi v Šmartnem ob Paki

Spomenik prvoborcu Otu Maderju in borcu Ivanu Mravljaku

Spomenik revolucionarju Edvardu Kardelju

Spomenik v spomin 25 talcev ustreljenih leta 1944

Spomenik v spomin 26 padlim, Šoštanj

Spomenik v spomin 50 padlim borcem NOB in žrtvam fašističnega nasilja iz območja Družmirje In Gaberk

Spomenik v spomin na 20 padlih borcev NOB v Vinski Gori

Spomenik v spomin na 49 padlim in žrtvam NOB na območju Raven

Spomenik v spomin na Okrožno konferenco SKOJ-a 1939. leta

Spomenik v spomin na padle kurirje NOB, Zavodnje Šoštanj

Spomenik v spomin na skupne boje jugoslovanskih in italijanskih partizanov

Spomenik v spomin na težke boje XIV. Udarne divizije

Spomenik v spomin na ustanovitev I. Štajerskega bataljona

Spomenik, ki je obeleženo mesto, kjer je padel pesnik in narodni heroj Karel Destovnik – Kajuh

Spomeniški kompleks žrtvam fašizma iz Pesja

Spomeniško obeležje Mihe Pintarja - Toleda


Pripravil in uredil vodja projekta: Alojz Slavko Hudarin. Izhodišča pripravil: Predsednik spomeniške komisije (arhiv ZB NOB Velenje): Fadil KRUPIĆ - Beli. Pri terenskem delu so sodelovali naslednji člani KO ZB NOB Velenje: Forštner Srečko – KO KS Staro Velenje, Alojz Slavko Hudarin - KO KS Levi breg, Branko Smagaj – KO KS Šalek – Gorica, Metka Grabner – KO KS Kavče – Podkraj, Janja Rednjak – KO KS Vinska gora, Branko Rednak – KO KS Škale, Barbara Mastnak – KO KS Pesje, Jože Aristovnik – KO KS Šmartno ov Paki, Branko Sevčnikar – KO KS Topolšica, Vojko Režen – KO KS Šoštanj, Janko Zacirkovnik – KO ZB Šoštanj, Marija Kuhar – KO ZB Šentilj, Janko Zavolovšek.