Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Spomeniška obeležja NOB v MO Velenje spominske plošče, spomeniki, kipi, grobovi

Spomenik 249 padlim borcem in žrtvam fašizma, Šoštanj

Spomenik bojem XIV. divizije na Paškem Kozjaku

Spomenik desetim talcem v Metlečah v Šoštanju

Spomenik maršala Josipa Broza Tita

Spomenik na pokopališču v Šmartnem ob Paki v spomin na žrtve druge svetovne vojne.

Spomenik NOB Nošenje ranjencev na Graški Gori

Spomenik Onemele puške

Spomenik padlemu borcu Ediju Martinšku

Spomenik padlemu tovarišu Stanetu Ilcu – Krištofu

Spomenik padlim borcem II. SNOB Šercerjeve brigade

Spomenik padlim gasilcem Velenja

Spomenik padlim iz Škal

Spomenik pesniku in narodnemu heroju Karlu Destovniku – Kajuhu

Spomenik petim padlim borcem 3. VDV brigade

Spomenik pri cerkvi v Šmartnem ob Paki

Spomenik prvoborcu Otu Maderju in borcu Ivanu Mravljaku

Spomenik revolucionarju Edvardu Kardelju

Spomenik v spomin 25 talcev ustreljenih leta 1944

Spomenik v spomin 26 padlim, Šoštanj

Spomenik v spomin 50 padlim borcem NOB in žrtvam fašističnega nasilja iz območja Družmirje In Gaberk

Spomenik v spomin na 20 padlih borcev NOB v Vinski Gori

Spomenik v spomin na 49 padlim in žrtvam NOB na območju Raven

Spomenik v spomin na Okrožno konferenco SKOJ-a 1939. leta

Spomenik v spomin na padle kurirje NOB, Zavodnje Šoštanj

Spomenik v spomin na skupne boje jugoslovanskih in italijanskih partizanov

Spomenik v spomin na težke boje XIV. Udarne divizije

Spomenik v spomin na ustanovitev I. Štajerskega bataljona

Spomenik, ki je obeleženo mesto, kjer je padel pesnik in narodni heroj Karel Destovnik – Kajuh

Spomeniški kompleks žrtvam fašizma iz Pesja

Spomeniško obeležje Mihe Pintarja - Toleda

Družinski grob padlega borca domačina Karla Miklavžine

Družinski grob padlega borca NOB Avgusta Župevca

Družinsko grobišče petim padlim borcem NOB

Grob Karla Destovnika - Kajuha

Grob Ludvika Blagotinška, kurir NOB

Grob na pokopališču v Gorenju padlemu borcu Merviču in tovarišem Šmartno ob Paki,

Grob neznanega partizanskega borca

Grob neznanemu padlemu borcu XIV. Udarne divizije

Grob padlega komisarja bataljona Šercerjeve brigade Vilijema Višnarja

Grob partizanskega kurirja Antona Novaka

Grob trem padlim borcem NOB: Mader, Martinšek, Stropnik

Grob v spomin na tri borce Udarne XIV. Divizije, ki so padli na območju Pristave

Grobišče 19 padlim borcem Šercerjeve brigade

Grobišče petih neznanih borcev VDV brigade

Grobišče talcem, ki so jih Nemci ustrelili 1944 leta

Grobišče v spomin 21. padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja

Grobišče v spomin 26 borcem XIV. Divizije

Grobišče v spomin na padle borce XIV. Divizije v Osreški pečeh Ravne Šoštanj

Grobišče v spomin na tri padle borce Tomšičeve brigade

Grobnica 143. padlim borcem XIV. divizije


Pripravil in uredil vodja projekta: Alojz Slavko Hudarin. Izhodišča pripravil: Predsednik spomeniške komisije (arhiv ZB NOB Velenje): Fadil KRUPIĆ - Beli. Pri terenskem delu so sodelovali naslednji člani KO ZB NOB Velenje: Forštner Srečko – KO KS Staro Velenje, Alojz Slavko Hudarin - KO KS Levi breg, Branko Smagaj – KO KS Šalek – Gorica, Metka Grabner – KO KS Kavče – Podkraj, Janja Rednjak – KO KS Vinska gora, Branko Rednak – KO KS Škale, Barbara Mastnak – KO KS Pesje, Jože Aristovnik – KO KS Šmartno ov Paki, Branko Sevčnikar – KO KS Topolšica, Vojko Režen – KO KS Šoštanj, Janko Zacirkovnik – KO ZB Šoštanj, Marija Kuhar – KO ZB Šentilj, Janko Zavolovšek.