Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Spomeniška obeležja NOB v MO Velenje spominske plošče, spomeniki, kipi, grobovi

Spominska plošča 13 padlim iz KS Podkraj, Kavče

Spominska plošča 5 padlim v NOB družine Arlič

Spominska plošča kurirki Angelici Avberšek

Spominska plošča napadu Bračičeve brigade na RLV

Spominska plošča NOB kurirjema Pokleki in Lončarju

Spominska plošča padlemu borcu XIV. divizije

Spominska plošča padlim gasilcem in žrtvam fašizma

Spominska plošča padlim iz območja Cirkovc

Spominska plošča padlim iz Šaleka

Spominska plošča Simonu Blatniku

Spominska plošča v spomin na devet žrtev iz območja Bevč

Spominska tabla "Konferenca KP Slovenije"

Spominsko znamenje 1. Štajerskemu bataljonu

Spominsko znamenje talcem in borcem NOB

Doprsni kip bratov Mravljakov

Doprsni kip španskemu borcu in narodnemu heroju Mihi Pintarju – Toledi

Spomenik bojem XIV. divizije na Paškem Kozjaku

Spomenik maršala Josipa Broza Tita

Spomenik NOB Nošenje ranjencev na Graški Gori

Spomenik Onemele puške

Spomenik padlemu borcu Ediju Martinšku

Spomenik padlim gasilcem Velenja

Spomenik padlim iz Škal

Spomenik padlim v Vinski Gori

Spomenik petim padlim borcem 3. VDV brigade

Spomenik prvoborcu Otu Maderju in borcu Ivanu Mravljaku

Spomenik prvoborcu Pohorskega bataljona in narodnemu heroju Alfonzu – Iztoku Šarhu

Spomenik revolucionarju Edvardu Kardelju

Spomenik v spomin 25 talcev ustreljenih leta 1944

Spomenik v spomin na 20 padlih borcev NOB v Vinski Gori

Spomenik v spomin na Okrožno konferenco SKOJ-a 1939. leta

Spomenik v spomin na skupne boje jugoslovanskih in italijanskih partizanov

Spomenik v spomin na težke boje XIV. Udarne divizije

Spomenik v spomin na ustanovitev I. Štajerskega bataljona

Spomeniški kompleks žrtvam fašizma iz Pesja

Spomeniško obeležje Mihe Pintarja - Toleda

Družinsko grobišče petim padlim borcem NOB

Grob Karla Destovnika - Kajuha

Grob Ludvika Blagotinška, kurir NOB

Grob neznanega partizanskega borca

Grobišče petih neznanih borcev VDV brigade

Grobišče v spomin 21. padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja

Grobnica 143. padlim borcem XIV. divizije

Spominska razstava o pohodu 14. div., Graška gora

Spominske razstave v Muzeju Velenje