Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Spomeniška obeležja NOB v MO Velenje spominske plošče, spomeniki, kipi, grobovi (STRAN V IZDELAVI)

Spominksa plošča z zahvala vsem za prispevke v NOB

Spominska plošča 13 padlim iz KS Podkraj, Kavče

Spominska plošča 5 padlim v NOB družine Arlič

Spominska plošča kurirki Angeli AVberšek

Spominska plošča napadu Bračičeve br. na premogovnik

Spominska plošča NOB kurirjema Pokleki in Lončarju

Spominska plošča padlemu borcu 14. divizije

Spominska plošča padlim iz Arnač, Laz, Podkraja in Kavč

Spominska plošča padlim iz območja Cirkovc

Spominska plošča padlim iz Šaleka

Spominska plošča Simonu Blatniku

Spominska plošča z zahvalo žrtvam NOB iz Bevč

Spominska razstava o pohodu 14 div., Graška gora

Spominsko znamenje 1. štajerskemu bataljonu

Spominsko znamenje konferenci skojevcev

Spominsko znamenje preboju XIV. divizije

Spominsko znamenje talcem in borcem NOB

Doprsni kip španskemu borcu in narodnemu heroju Mihi Pintarju – Toledi

Kip Božo Mravljak Bombi

Kip Dušan Mravljak Mrož

NOB spomenik trem padlim Tomšičeve brigade

Spomenik bojem 14. divizije

Spomenik bojem XIV divizije na Paškem Kozjaku

Spomenik maršala Josipa Broza Tita

Spomenik Martinšek

Spomenik NOB Nošenje ranjencev

Spomenik Onemele puške

Spomenik padlim gasilcem Velenja

Spomenik padlim iz Škal

Spomenik padlim v Vinski Gori

Spomenik prvoborcu Pohorskega bataljona in narodnemu heroju Alfonzu – Iztoku Šarhu

Spomenik revolucionarju Edvardu Kardelju

Spomenik v spomin na skupne boje jugoslovanskih in italijanskih partizanov

Spomeniški kompleks žrtvam fašizma iz Pesja

Grob Karla Destovnika - Kajuha

Grob Ludvika Blagotinška, kurir NOB

Grob neznanega partizanskega borca

Grobišče 5 neznanih borcev VDV

Grobišče borcev in žrtev NOV

Grobišče talcev in borcev NOB

Grobišče talcev, ustreljenih 1944

Grobnica borcev XIV. divizije

NOB grob Mader, Martinšek, Stropnik

NOB grob Miklauzin

NOB grob Mravljak, Kurnik, Rajšter

NOB grob treh padlih borcev Tomšičeve brigade

NOB grob Župevc

pridruzise