Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Spomeniška obeležja NOB v MO Velenje spominske plošče, spomeniki, kipi, grobovi

Spominska plošča 13 padlim iz KS Podkraj, Kavče

Spominska plošča 5 padlim v NOB družine Arlič

Spominska plošča borcem in aktivistom imenovana Joževa kovačnica

Spominska plošča kurirki Angelici Avberšek

Spominska plošča na gasilskem domu v Šmartnem ob Paki

Spominska plošča na hiši

Spominska plošča na Martinovi hiši v Velikem vrhu v spomin na padle prvoborce NOB družine Letonja

Spominska plošča na stari šoli postavljena v spomin učiteljicama in aktivistkama OF Milevi Zakrajšek

Spominska plošča napadu Bračičeve brigade na RLV

Spominska plošča NOB kurirjema Pokleki in Lončarju

Spominska plošča padlemu borcu XIV. divizije

Spominska plošča padlemu prvoborcu Janku Vrabiču, Šoštanj,

Spominska plošča padlim gasilcem in žrtvam fašizma

Spominska plošča padlim gasilcem iz Gaberk, na gasilskem domu Gaberke Šoštanj,

Spominska plošča padlim gasilcem v NOB iz Družmirja

Spominska plošča padlim iz območja Cirkovc

Spominska plošča padlim iz Šaleka

Spominska plošča padlim vaščanom Zavodenj v NOB

Spominska plošča partizanski družini Tekavc iz Šoštanja

Spominska plošča partizanski družini Vrhovnik iz Šoštanja

Spominska plošča pesniku in narodnemu heroju Karlu Destovniku – Kajuhu

Spominska plošča petim članom Šolnove družine, Šoštanj,

Spominska plošča postavljena v spomin 26 ustreljenim kot talci in umrlim v taboriščih žrtve fašistič

Spominska plošča postavljena v spomin na padle borce in gasilce žrtve fašističnega nasilja.

Spominska plošča postavljena v spomin na usmrčene člane družine Leskovšek v Lajšah

Spominska plošča postavljena v spomin petim žrtvam fašističnega nasilja družine Klančnik

Spominska plošča postavljena v spomin sedmim žrtvam fašističnega nasilja družine Irman

Spominska plošča postavljena v spomin šestim članom družine Satler

Spominska plošča Simonu Blatniku

Spominska plošča španskemu borcu in prvoborcu NOB Božu Mravljaku – Bambiju in narodnemu heroju Dušan

Spominska plošča Steblovnikovih v Rečici ob Paki

Spominska plošča v spomin petim žrtvam fašističnega nasilja družine Puncer

Spominska plošča v spomin 31 padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja iz območja Lokovice

Spominska plošča v spomin 41 padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja

Spominska plošča v spomin devetim padlim gasilcem padlim v NOB

Spominska plošča v spomin na devet žrtev iz območja Bevč

Spominska plošča v spomin na padle borce in žrtve nasilja na območju Topolšice

Spominska plošča v spomin na rojstno hišo naprednega duhovnika Jožeta Lampreta

Spominska plošča v spomin na rojstvo in ustrelitev Ivana Rocka-Bibe

Spominska plošča v spomin na usmrčene člane družine Šumljak

Spominska plošča v spomin na žrtve fašističnega nasilja družine Škruba iz Raven

Spominska plošča v spomin na žrtve nasilja štirim članom družine Deleja

Spominska plošča v spomin padlemu borcu NOB Bernard Nenad Raček

Spominska plošča v spomin, kjer so padli politični komisar XIV. Divizije Stane Dobovičnik – Krt in n

Spominsko obeležje vitrina v cerkvi v Gorenju v spomin na padle občane v Gorenju Šmartno ob Paki

Spominsko znamenje 1. Štajerskemu bataljonu

Spominsko znamenje talcem in borcem NOB

V spomin na ustreljene talce, Šoštanj

Centralni spomenik postavljen v spomin na 141 padli borcev in žrtev fašističnega nasilja, Šmartno ob

Plemenica v spomin na 1. partizanski napad na Šoštanj


Pripravil in uredil vodja projekta: Alojz Slavko Hudarin. Izhodišča pripravil: Predsednik spomeniške komisije (arhiv ZB NOB Velenje): Fadil KRUPIĆ - Beli. Pri terenskem delu so sodelovali naslednji člani KO ZB NOB Velenje: Forštner Srečko – KO KS Staro Velenje, Alojz Slavko Hudarin - KO KS Levi breg, Branko Smagaj – KO KS Šalek – Gorica, Metka Grabner – KO KS Kavče – Podkraj, Janja Rednjak – KO KS Vinska gora, Branko Rednak – KO KS Škale, Barbara Mastnak – KO KS Pesje, Jože Aristovnik – KO KS Šmartno ov Paki, Branko Sevčnikar – KO KS Topolšica, Vojko Režen – KO KS Šoštanj, Janko Zacirkovnik – KO ZB Šoštanj, Marija Kuhar – KO ZB Šentilj, Janko Zavolovšek.