Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Spomeniška obeležja NOB v MO Velenje spominske plošče, spomeniki, kipi, grobovi

Grobnica spomenik pri Roglu postavljena v spomin padlim borcem Šercerjeve brigade

Spomenik v spomin na dva padla borca 3.VDV brigade

Spominska razstava o pohodu 14. div., Graška gora

Spominska razstava posvečena NOB v Šaleški dolini

Spominska razstava posvečena podpisu kapitulacije nemške skupine armad

Spominska razstava z doprsnim kipom Karla Destovnika Kajuha

Spominske razstave v Muzeju Velenje

Spominska tabla "Konferenca KP Slovenije"

Tabla, ki označuje lokacijo bližnje partizanske bolnice

Doprsna kipa na osnovni šoli Letonja Jože in Vlado

Doprsni kip bratov Mravljakov

Doprsni kip Jožetu Lampretu

Doprsni kip na grobnici narodnemu heroju in duhovniku Francu Šmonu

Doprsni kip pesniku in narodnemu heroju Karlu Destovniku – Kajuhu v Belih vodah

Doprsni kip revolucionarju Ivanu Rocku Bibi

Doprsni kip španskemu borcu in narodnemu heroju Mihi Pintarju – Toledi

Skulptura leseni kip v spomin na partizanske kurirje

Spomenik prvoborcu Pohorskega bataljona in narodnemu heroju Alfonzu – Iztoku Šarhu


Pripravil in uredil vodja projekta: Alojz Slavko Hudarin. Izhodišča pripravil: Predsednik spomeniške komisije (arhiv ZB NOB Velenje): Fadil KRUPIĆ - Beli. Pri terenskem delu so sodelovali naslednji člani KO ZB NOB Velenje: Forštner Srečko – KO KS Staro Velenje, Alojz Slavko Hudarin - KO KS Levi breg, Branko Smagaj – KO KS Šalek – Gorica, Metka Grabner – KO KS Kavče – Podkraj, Janja Rednjak – KO KS Vinska gora, Branko Rednak – KO KS Škale, Barbara Mastnak – KO KS Pesje, Jože Aristovnik – KO KS Šmartno ov Paki, Branko Sevčnikar – KO KS Topolšica, Vojko Režen – KO KS Šoštanj, Janko Zacirkovnik – KO ZB Šoštanj, Marija Kuhar – KO ZB Šentilj, Janko Zavolovšek.